Tento rok pribudol do ORAGRA nový silážny lis Budissa BAG RT 8000 Plus

Tento rok pribudol do ORAGRA nový silážny lis Budissa BAG RT 8000 Plus